Een bouwsteen, een culturele biografie van het landschap en een ambacht; drie elementen die je normaal gesproken niet zo snel bij elkaar zou verwachten. Het is een combinatie die ons de kans geeft een nieuwe manier van kijken aan te leren. Een manier van kijken waarbij we dat wat we al hebben, opnieuw kunnen ontdekken.

Het onderzoek ‘Kijken in de grond’ balanceert tussen het heden, het verleden en de toekomst. We laten de schoonheid en verscheidenheid van de Nederlandse bodem zien. Tegelijkertijd voegen we het begrip ‘materiële culturele identiteit’ toe aan de discussie over circulair bouwen.

Aan de hand van de geologische kaart maken we een serie portretten van de Nederlandse bodem. De vorm: 'De op de wind gedroogde aardesteen'. We maken een reis door het Nederlandse landschap om locaties te zoeken voor het maken van de stenen en om de achterliggende verhalen te verzamelen.

Het samenbrengen van alle stenen vormt het sluitstuk van het onderzoek. Het zal een verbeelding vormen van hetgeen dat je normaal gesproken niet kan zien. De eindexpositie is gepland voor 2023.


Kijken in de grond is een initiatief van
studio Stephan Schagen +
CHRITH architects.

We zijn gevestigd in Zaandam.

Mail@kijkenindegrond.nl

Stephan Schagen | Stephan@kijkenindegrond.nl
+31 6 24 65 64 86

Thomas van Nus | Thomas@kijkenindegrond.nl
+31 6 42 47 93 66

Christina Eickmeier | Christina@kijkenindegrond.nl
+31 6 81 20 49 74